Samspil mellem borger, seksualitet og hjælpemidler

Som fagperson inden for social- og sundhedsregi er interessen for samspillet mellem krop, psyke og seksualitet naturligt til stede i eller anden målestok.

Nogle har i arbejdet dagligt fokus på seksualitet, for andre ligger det bare mere perifært.
Fælles er dog desværre nok, at der i uddannelsen har været meget lidt fokus på emnet og at det i prioritering af arbejdsdagens øvrige opgaver, kan være vanskeligt også at gå i dybden med seksualitetens udfordringer set i forhold til diagnose.

Lige så kræver det konstant mandetimer at opdatere viden på området, hvilket igen vil være en praktisk udfordring.

“Vi har en veldefineret seksualpolitik på afdelingen,
men jeg synes, den i praksis præges for meget af personlige holdninger?”Der må nødvendigvis her, som alle andre steder i livet, være harmoni mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der er til rådighed.

Hånden på hjertet; er der det på din arbejdsplads?

Ja, måske når det måles på information omkring en given diagnoses direkte indvirkning på seksuallivet, men hvad nu, hvis seksualiteten blot påvirkes i 2. eller 3. led?

Vidensformidling
Uanset om I henvender jer fra en offentlig institution eller som privatpraktiserende behandlere, vil jeg kunne hjælpe i forhold til vidensformidling, produktsøgning og indkøb af seksuelle hjælpemidler. Emnerne kan være mange forskellige og søger I noget bestemt, så lad mig vide det.

Om formidlingsformen skal være undervisning i plenum, workshops, en' til en' o.a., aftaler vi undervejs alt efter jeres specifikke behov & min kunnen.
Jeg kommer gerne besøg; dels for at introducere mig selv og mit arbejde, dels for – i samråd med jer – at få en fornemmelse for, hvad jeg kan hjælpe jeres arbejdsplads med.
.

Jeg vil fungere som igangsætter...
...og sparringspartner i jeres arbejde med at skabe en ensartet tilgang til arbejdsmetoder og arbejdsgange i behandlingen af det hele menneske og derved nødvendigvis også seksualiteten

Min undervisning omkring den nødvendige, men ofte svære dialog, tilrettelægges altid med udgangspunkt i jeres aktuelle ønsker og behov. Det giver en mere vedkommende undervisning med plads for mange indfaldsvinkler om aktuelle problematikker

Gitte Vittrup, Sygeplejerske og sexologisk rådgiver, Sygehus Vendsyssel, Hjørring:
Jeg har købt flere forskningsrelaterede seksuelle hjælpemidler til mit sexologiske ambulatorium.

Jeg har mange patienter henvist fra praktiserende læger eller sygehuslægen. Mange af patienterne har en sygdom, der enten jeg sig selv giver seksuelle problemer eller får medicinske behandlinger, som giver dem og seksuel dysfunktion.
Få vejledning om god vejledning fra Helle Koldsø, til at købe relevant seksuelt brugsmiddel til den respektive patientkategori og seksuelle dysfunktion.

Mange gange har JEG henvist patienterne ind i Helle Koldsø for at få gode råd og vejledning til Kobe et hjælpemiddel, som kunne gives i afhjælpe deres seksuelle problem.De er så kommet tilbage til mig og har Folt selv også behandlet og Vejledt af Helle.

Jeg har ligeledes af 2 omvendt undervist sammen med Helle, hvor hun er på professionel vis, har vejledt i brugen af ​​seksuelle hjælpemidler til bla. gynækologiske patienter og patienter med apopleksi cerebri og hjernetraumer med seksuelle dysfunktioner.
De tilhørende er alle inde for plejesektoren og har givet og meget god evaluering af undervisningen.