Samspil mellem borger, seksualitet og hjælpemidler

Som fagperson inden for social- og sundhedsregi er interessen for samspillet mellem krop, psyke og seksualitet naturligt til stede i en eller anden målestok.

Nogle har i arbejdet dagligt fokus på seksualitet, for andre ligger det mere perifært. Fælles er dog desværre nok, at der i uddannelsen har været meget lidt fokus på emnet og at der i forhold til arbejdsdagens øvrige opgaver, kan være langt mellem mulighederne for at gå i dybden med seksualitetens udfordringer i forhold til diagnose. Lige så kræver det konstant mandetimer at opdatere viden på området, hvilket igen vil være en praktisk udfordring.

“Vi har en veldefineret seksualpolitik på afdelingen, men jeg synes, den i praksis præges for meget af personlige holdninger?”Det må nødvendigvis her, som alle andre steder i livet, være harmoni mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der er til rådighed. Hånden på hjertet; er der det på din arbejdsplads? Ja, måske når det måles på information omkring en given diagnoses direkte indvirkning på seksuallivet, men hvad nu, hvis det seksualiteten blot påvirkes i 2. eller 3. led?