Samspil mellem borger, seksualitet og hjælpemidler

​Som fagperson inden for social- og sundhedsregi er interessen for samspillet mellem krop, psyke og seksualitet naturligt til stede i en eller anden målestok.

Nogle har i arbejdet dagligt fokus på seksualitet, for andre ligger det mere perifært. Fælles er dog desværre nok, at der i uddannelsen har været meget lidt fokus på emnet og at der i forhold til arbejdsdagens øvrige opgaver, kan være langt mellem mulighederne for at gå i dybden med seksualitetens udfordringer i forhold til diagnose. Lige så kræver det konstant mandetimer at opdatere viden på området, hvilket igen vil være en praktisk udfordring.

“Vi har en veldefineret seksualpolitik på afdelingen, men jeg synes, den i praksis præges for meget af personlige holdninger?”Det må nødvendigvis her, som alle andre steder i livet, være harmoni mellem ambitionsniveau og de ressourcer, der er til rådighed.

Hånden på hjertet; er der det på din arbejdsplads?

Ja, måske når det måles på information omkring en given diagnoses direkte indvirkning på seksuallivet, men hvad nu, hvis det seksualiteten blot påvirkes i 2. eller 3. led?

Modtag indlæg og gode guide om de seksuelle udfordringer du møder i arbejdet med brugeren?

Gitte Vittrup, Sygeplejerske og sexologisk counsellor, Sygehus Vendsyssel, Hjørring:
Jeg har indkøbt flere forskelle seksuelle hjælpemidler til mit sexologiske ambulatorium.

Jeg har mange patienter henvist fra praktiserende læger eller sygehuslægen. Mange af patienterne har en sygdom, der enten i sig selv giver seksuelle problemer eller får medicinsk behandling, som giver dem en seksuel dysfunktion.
Har fået umådelig god vejledning af Helle Koldsø, til at indkøbe relevante seksuelle hjælpemidler til de respektive patientkategorier og seksuelle dysfunktioner.

Mange gange har jeg henvist patienterne til Helle Koldsø for at få gode råd og vejledningtil at købe et hjælpemiddel, som kunne være gavnligt til at afhjælpe deres seksuelle problem.De er herefter kommet tilbage til mig og har følt sig så godt behandlet og vejledt af Helle.

Jeg har ligeledes af 2 omgange undervist sammen med Helle, hvor hun på yderst professionel vis, har vejledt i brugen af seksuelle hjælpemidler til bla. gynækologiske patienter og til patienter med apopleksi cerebri og hjernetraumer med seksuelle dysfunktioner.
De tilhørende er alle inde for plejesektoren og har givet en meget god evaluering af undervisningen.